Město Blansko
Stav k 3.3.1991 - výsledky sčítání lidu, počet obyvatel a věková struktura k 31.12.1995.

Počet obyvatel:
celkem: 21.386
z toho mužů: 10.392
z toho žen: 10.994


Národnost

česká: 9.392
slovenská: 230
moravská: 11.647
jiná: 46


Náboženství

římskokatolické: 8.763
čs. husitské: 142
evangelické: 209
bez vyznání: 8.239
nezjištěno: 3.957


Věková struktura

do 15 let: 4.016
muži a ženy 15 - 59 let: 13.758
muži a ženy nad 60 let:  3.612


Hustota obyvatelstva: 442 na 1 km2


Počet domů

trvale obydlených: 2.517
- rodinné domky: 2.021
- ostatní domy a budovy: 496


Počet bytů trvale obydlených: 7.419