Firma EXIMUS cs zajišťuje:
- distribuci programu CADELEC v české a slovenské republice
- úplnou technickou podporu sw CADELEC všech verzí.
Dodávky nových rozšiřujících knihoven značek a prvků pro sw CADELEC
v souladu s normami ČSN IEC 617-1až13 v další návaznosti na ČSN EN 60617.
Dále provádíme školení obsluhy sw CADELEC formou kurzů u zákazníka.

Informace:
Cadelec2010cz pro AutoCad2010-2008 - informace .pdf.
Cadelec2009eng - informace .pdf.
AutoCAD 2009 Mech.- novinky, informace .pdf.
AutoCAD 2008 - novinky, informace .pdf.
AutoCAD Mechanical 2008 - informace .pdf.


EXIMUS cs

www stránka firmy EXIMUS cs, s.r.o.

Adresa:
Čapkova 22/1941
678 01 Blansko

Telefony:
+420 - 516 433 983
+420 - 516 432 680
Tel./zázn.:
+420 - 516 432 681
Fax/tel:
+420 - 516 432 999